PIRKIMO SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos

Šios elektroninės parduotuvės Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

 Pardavėjas – duomenų valdytojas ir svetainės https://dovanakudikiui.eu operatorius (toliau – Pardavėjas) Andrej Ponomariov vykdo individualią veiklą pagal pažymą Nr.: 1271027, tel. nr.: +37067303576. 

Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

1.     veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.     nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

3.     juridiniai asmenys;

4.     visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.    

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje arba asmeniniu elektroniniu laišku. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 Prekių pristatymas

Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui, vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

Prekės išsiunčiamos per 1-4 darbo dienas, po apmokėjimo.

Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis DPD, Omniva, LPexpress paštomatų paslaugomis.

Prekės išsiųstos paštomatu, nuo išsiuntimo dienos, pristatomos per 1-3 darbo dienas nuo jų išėmimo iš paštomato.

Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva (atspalvis) gali neatitikti realios dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

Prekių likutis išimtinais atvejais gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir/arba Jūsų užsakymo įvykdyti negalėsime.

Prekių grąžinimas

Jeigu Jūsų netenkina įsigytos prekės, susisiekite su mumis kontaktų skiltyje nurodytu el. paštu, nurodydami užsakymo datą, numerį, prekės modelį ir konkrečią priežastį.

Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos.

Grąžinama prekė privalo būti

- nenaudota,
- nesugadinta,

-išsaugotos prekių vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos,
- grąžinama originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, 
- nuo prekių neturi būti nuimtos originalios etiketės.

Už grąžinamos prekės siuntimą moka Pirkėjas.

Jei prekė grąžinama dėl prastos prekės kokybes - prekių grąžinimą apmoka Pardavėjas.

Netinkamos kokybės prekių grąžinimas

Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Lietuvos respublikos Civilinio kodekso 6.3641, 6.3642ir 6.3643 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Negrąžinamos prekės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLĖMIS, kūdikių drabužėliai, žaislai, žaidimai NĖRA GRĄŽINAMI. Išskyrus atvejus, kai jie yra netinkamos kokybės.

Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento. Klientui įsigyjant prekių internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimo naudojasi internetinės parduotuvės paslaugomis ir pateikia prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su nauja Taisyklių redakcija.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tai neatleidžia Pardavėjo nuo jau prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus šalims susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.